Krajinu vnímáme jako složitý systém, v němž se věnujeme jeho dílčím aspektům i komplexním řešením založeným na celostním přístupu. V současné době je pro nás oblast plánování krajiny a krajinářské krajinářské architektury velkou výzvou, neboť ochrana a obnova krajiny zaměřená na vyvážené plnění všech ekosystémových služeb se stává významným veřejným zájmem.  

V oblasti plánování krajiny a krajinářské architektury poskytujeme zpracování dokumetnací konzultační a poradenské služby. Máme zkušenosti s následujícími typy dokumentací:

  • územní studie krajiny,
  • plány a projekty územního systému ekologické stability,
  • územní studie sídelní zeleně,
  • studie a projekty ploch sídelní zeleně.

Při zpracování projektů dlouhodobě spolupracujeme s předními českými odborníky v oblastech ochrany přírody a krajiny, ekologie, biologie a hodnocení krajinného rázu.