Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. je projekční kancelář zaměřená na územní plánování, urbanismus, plánování krajiny a krajinářskou architekturu založená Janem Cihlářem a Milanem Svobodou v srpnu 2019.

Rozsah poskytovaných služeb vychází ze zkušeností společníků v oblastech územního, krajinného a strategického plánování. Zahrnuje územní plány obcí a měst a jejich změny, zásady územního rozvoje krajů a jejich aktualizace, územně analytické podklady a jejich aktualizace, územní studie záměrů dopravní a technické infrastruktury, studie veřejných prostranství, územní studie krajiny, plány územního systému ekologické stability či vyhodnocování vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj území.

Pracovní tým včetně dlouhodobých externích spolupracovníků tvoří odborníci v oblasti architektury, územního plánování, krajinného plánování, strategického plánování, ekologie, životního prostředí, sociální geografie, dopravní infrastruktury, městského inženýrství, obnovitelných zdrojů energie a geografických informačních systémů.

Cílem společnosti je nabídnout klientům maximálně komplexní služby včetně aplikace dobrých zkušeností z tuzemských i zahraničních projektů. Zaměřujeme se na hledání cesty i ve složitých projektech včetně přesahů do dalších oblastí souvisejících s plánováním jako jsou legislativa, ekonomika či problematika ochrany přírody a krajiny. Nedílnou součástí nabízených činností společnosti je i odborná konzultačně-poradenská činnost v oblasti územního plánování a dalších výše uvedených oblastí.

Tým