Jednatel

Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze s oborovým zaměřením na urbanismus a územní plánování.  Již v rámci studia absolvoval pracovní stáže v projekčních kancelářích zaměřující se na dálkový průzkum Země a územní plánování, kterému se po ukončení studia začal přednostně věnovat.

V letech 2015 2019 působil ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. v oddělení prostorového plánování nejprve jako projektový konzultant a od roku 2017 jako projektový manažer. V roce 2019 založil s Milanem Svobodou projekční kancelář Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o., v níž je jednatelem.

Jako spoluautor se podílel na zpracování řady územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, přičemž jeho hlavní specializací jsou zásady územního rozvoje a jejich aktualizace. Dále se věnuje zejména problematice dopravní a technické infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie a stavebního práva na úseku územního plánování.

Od roku 2018 je studentem doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze při katedře urbanismu a územního plánování, kde se v rámci studia věnuje pedagogické, vědecké a publikační činnosti. 

Od roku 2021 působí jako externí konzultant Ústavu územního rozvoje.

Je členem Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.