Vystudovala sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2016 – 2019 působila ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v oddělení prostorového plánování nejprve jako projektový asistent a od roku 2018 po ukončení studia jako projektový konzultant. Od roku 2020 působí ve společnosti Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. na pozici projektového manažera.

Jako spoluautorka se podílela na zpracování řady územně plánovacích dokumentací, územně plánovacích podkladů a strategických plánů.