Vystudovala obor územní plánování a navazující obor prostorové plánování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2018 – 2022 pracovala na orgánu územního plánování v Kralupech nad Vltavou jako pořizovatelka a GIS specialista.

V současné době je zároveň studentkou doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze, katedře urbanismu a územního plánování, kde se v rámci studia věnuje i pedagogické a publikační činnosti. Jako spoluautorka se podílela na zpracování řady územně plánovacích dokumentací a krajinářských projektů.