Projektová dokumentace lokálního biocentra v obci Běrunice u Městce Králové (okres Nymburk) byla zpracována jako součást záměru realizace sadového areálu firmy Sady Sobotka.

Jde o návrh výsadeb stromových porostů s pásy keřů a lučními porosty v biocentru u soutoku Běruničského a Štítarského potoka. Kromě jednoznačně navržených výsadeb jsou v projektu vymezeny plochy určené k vývoji porostů přirozenou sukcesí.