Předmětem studie zpracované v roce 2021 pro město Bezdružice je úprava dvou parkových ploch na náměstí v Bezdružicích, které dosud nebyly rekonstruovány. 

První plochou je parčík sousedící s bývalou radnicí. Zde je těžištěm návrhu altán nahrazující neudržovaný pomník osvobození Rudou armádou (byť Bezdružice patří do zóny osvobození spojeneckými vojsky). Altán, který by měl sloužit ke společenským akcím, je doplněn dlážděnou plochou lemovanou záhony trvalek.

Druhá řešená plocha navazuje na náměstí ve směru k zámku. Zde je navržena osová dlážděná cesta se záhony trvalek. V části přiléhající k náměstí je vytvořen prostor pro venkovní posezení před stávající kavárnou a pro herní prvky.

Na studii navázalo v roce 2022 zpracování projektové dokumentace. K realizaci návrhu dosud nedošlo.