Projekt je zpracováván pro obec Plískov v Plzeňském kraji. 

Územní plán Plískov je ukázkou širokého spektra naší projektové činnosti, kdy vedle územních plánů měst jako jsou Pardubice či Teplice běžně zpracováváme i územní plány malých obcí. Obec Plískov má 122 obyvatel a rozloha jeho správního území činí 334 ha. 

Územní plán Plískov je náš první územní plán zpracovávaný v jednotném standardu územně plánovací dokumentace.