Projekt je zpracováván pro statutární město Pardubice.

Územní plán Pardubice je dokladem širokého záběru spektra naší činnosti v oblasti územního plánování. Vedle územních plánů malých obcí zpracováváme i územní plány velkých měst. Město Pardubice má 92 149 obyvatel a rozloha jeho správního území činí 8 266 ha. Územní plán je velice komplexně pojat, kromě "povinných výkresů" zahrnuje i výkresy urbanistické koncepce a koncepce krajiny. 

Velké město znamená mnoho často protichůdných zájmů, což se odráží v délce pořizování územního plánu. První etapa byla dokončena již roce 2012.  Nyni byla zahájena příprava pokynů pro úpravu územního plánu pro druhé opakované veřejné projednání, které se očekává na počátku příštího roku.