Projekt je zpracováván pro Moravskoslezský kraj na návrh oprávněného investora Správy železnic s. o. Jeho cílem je vytvořit na území Moravskoslezského kraje územní podmínky pro rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy spočívající ve vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať v úseku Ostrava hranice CZ/PL (Katowice).

Projekt analogicky navazuje na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, v níž byl vymezen koridor pro vysokorychlostní trať v navazujícím úseku Ostrava  hranice kraje (Přerov).

Po vydání a nabytí účinnosti Aktualizace č. 6 tak budou vytvořeny podmínky pro přímé propojení České republiky a Polska vysokorychlostní tratí.